Cebras spol. s.r.o. - Realitní kancelář České Budějovice

Najděte si vaše nové bydlení

Zvolte si typ nemovitosti

Máš zaplacený daně, uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok!

Prodali jste nemovitost? Z výnosu byste měli zaplatit odpovídající daň z příjmu fyzických osob, tj. 15% ze základu daně.

Základem daně z příjmu je kupní cena ponížená o náklady, tj. příjem mínus výdaje – veškeré náklady, které jsou zdokladované (pořizovací cena, daň z nabytí nemovitosti, platba realitní kanceláři, případné další náklady – vše pouze na základě dokladů)

Osvobození od této daně je možné:

po 5 letech

od právních účinků vkladu (takzvaný časový test)

po 2 letech

u staveb, bytů a rekreačních objektů, pokud se prokáže, že prodávající 2 roky souvisle zpětně od prodeje prokazatelně vedl ekonomickou domácnost, tj. podílel se na nákladech spojených s provozem domácnosti (v objektu nemusí mít trvalé bydliště, stačí prohlášení vlastní a svědecká výpověď, například sousedů)

po méně než 2 letech

pokud se prokáže, že prodávající prokazatelně vedl ekonomickou domácnost, tj. podílel se na nákladech spojených s provozem domácnosti (v objektu nemusí mít trvalé bydliště, stačí prohlášení vlastní a svědecká výpověď, například sousedů) a finance utržené z prodeje nemovitosti budou použity na koupi nemovitosti nejpozději do konce následujícího zdaňovacího období nebo koupi v předcházejícím zdaňovacím období, tj. rok předchozí, aktuální a následující.

poznámky:

Pozemky – je nutné do 4 let zahájit výstavbu, jinak se daní zpětně.

Dědictví – v řadě přímé prodej do 5 let nebo do 2 let, když osoba v objektu (nabytém dědictvím) bydlí. Do této doby se započítává i doba vlastnictví rodičů (tj. doba se prodlužuje). Cena se určí na základě znaleckého posudku ke dni úmrtí.

Řešíte prodej nemovitosti a chcete vědět jestli platit daň z příjmu?

Domluvte si schůzku s naším daňovým specialistou.

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
Zvolte si typ nemovitosti