Cebras spol. s.r.o. - Realitní kancelář České Budějovice

Najděte si vaše nové bydlení

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Máš zaplacený daně, uhlíři? Nemáš, viď? Ani na příští rok!

Prodali jste nemovitost? Z výnosu byste měli zaplatit odpovídající daň z příjmu fyzických osob, tj. 15% ze základu da­ně.

Základem daně z příjmu je kupní cena ponížená o náklady, tj. příjem mínus výdaje – veškeré náklady, které jsou zdokladované (pořizovací cena, daň z nabytí nemovitosti, platba realitní kanceláři, případné další náklady – vše pouze na základě dokladů)

Osvobození od této daně je možné:

po 5 letech

od právních účinků vkladu (takzvaný časový test)

po 2 letech

u staveb, bytů a rekreačních objektů, pokud se prokáže, že prodávající 2 roky souvisle zpětně od prodeje prokazatelně vedl ekonomickou domácnost, tj. podílel se na nákladech spojených s provozem domácnosti (v objektu nemusí mít trvalé bydliště, stačí prohlášení vlastní a svědecká výpověď, například sousedů)

po méně než 2 letech

pokud se prokáže, že prodávající prokazatelně vedl ekonomickou domácnost, tj. podílel se na nákladech spojených s provozem domácnosti (v objektu nemusí mít trvalé bydliště, stačí prohlášení vlastní a svědecká výpověď, například sousedů) a finance utržené z prodeje nemovitosti budou použity na koupi nemovitosti nejpozději do konce následujícího zdaňovacího období nebo koupi v předcházejícím zdaňovacím období, tj. rok předchozí, aktuální a následující.

poznámky:

Pozemky – je nutné do 4 let zahájit výstavbu, jinak se daní zpětně.

Dědictví – v řadě přímé prodej do 5 let nebo do 2 let, když osoba v objektu (nabytém dědictvím) bydlí. Do této doby se započítává i doba vlastnictví rodičů (tj. doba se prodlužuje). Cena se určí na základě znaleckého posudku ke dni úmrtí.

Řešíte prodej nemovitosti a chcete vědět jestli platit daň z příjmu?

Domluvte si schůzku s naším daňovým specialistou.

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 

Koupit nebo pronajmout

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres